Tauw helpt Hoogheemraadschap Delfland met proces naar samenwerking met gemeentes

Sinds maart 2016 begeleidt Tauw Hoogheemraadschap Delfland (waterschap) bij de samenwerking met diverse gemeenten op het gebied van beheer & onderhoud aan watergangen.

Het Hoogheemraadschap Delfland heeft meer en efficiënter samenwerken met gemeenten op gebied van beheer & onderhoud van watergangen hoog op de agenda staan. Door binnen de samenwerking te focussen op toegevoegde waarde, kunnen partijen efficiënter en uniformer werken. Hierdoor wordt bespaard op beheer en onderhoud. Daarnaast vermindert de overlast voor de omgeving tijdens uitvoering.

Deze samenwerking richt zich in eerste instantie op het baggeren van watergangen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan andere onderhoudstaken, zoals: maaien, het beheer van natuurvriendelijke oevers en het opruimen van drijfvuil en kroos.

Ondersteuning Tauw

Na de succesvolle samenwerkingspilot tussen Hoogheemraadschap Delfland en de gemeenten Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp, heeft Hoogheemraadschap Delfland Tauw ingeschakeld om de bevindingen van de pilot te verwerken in een visiedocument (om zo te komen tot de beoogde samenwerking). Dit document vormt de basis voor de samenwerking met vier nieuwe gemeenten: Lansingerland, Westland, Midden Delfland en Leidschendam-Voorburg.

De eerste gesprekken met deze gemeenten hebben inmiddels plaatsgevonden. Op dit moment worden concrete samenwerkingsmogelijkheden verkend. Hierbij zijn onder andere (wederzijdse) belangen, bestuurlijke visies en uitvoeringscapaciteit gespreksonderwerpen. Alle partijen zijn enthousiast en zien de toegevoegde waarde van de samenwerking.

Contactpersoon: Jeroen de Jong