Tauw helpt Rijksvastgoedbedrijf bij aanpak asbest

Tauw heeft onlangs met Rijksvastgoedbedrijf een raamovereenkomst afgesloten voor de uitvoering van asbestadviesdiensten. De overeenkomst, die via een niet-openbare Europese procedure is gelopen, is een voortzetting van de reeds langdurige samenwerking met de vastgoedbeheerder van de overheid op het gebied van asbest in haar gehele portefeuille.

De werkzaamheden betreffen het in kaart brengen van de situatie en het opstellen van asbestinventarisatierapporten, asbestbeheers- en saneringsplannen. Eerder onderzocht Tauw al het Binnenhof in Den Haag op de aanwezigheid van asbest.

Erik Menkema, projectleider van de raamovereenkomst, is opgetogen over de opdrachtverlenging: “Het Rijksvastgoedbedrijf is een opdrachtgever met een enorme diversiteit aan te onderzoeken objecten. De opdrachten variëren van de inspectie van pachtboerderijen tot defensieterreinen en van musea tot gevangenissen. Binnen het voorgaande contract was het onderzoek op het Binnenhof, ter voorbereiding van de voorgenomen renovatie, één van de grootste en meest bijzondere opdrachten. De diversiteit en het gebruik van de objecten maakt het extra leuk om het Rijksvastgoedbedrijf te mogen adviseren over de aanwezigheid van asbest.”

Over het Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid. Het is de opvolger van de voormalige Rijksgebouwendienst (Rgd), de Dienst Vastgoed Defensie (DVD), het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (Rvob) en de directie Rijksvastgoed. Het is onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. De portefeuille bestaat onder andere uit gevangenissen, rechtbanken, kazernes, vliegvelden, defensieterreinen, landbouwgronden, ministeries, havens, belastingkantoren, monumenten, musea, paleizen en boerderijen. Deze gebouwen en terreinen stelt het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar en beheerder, ter beschikking aan diverse gebruikers.

Expertise Tauw omtrent asbest 

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.