Tauw helpt Rijkswaterstaat bij aanlevering aan de Basisregistratie Ondergrond

Rijkswaterstaat heeft in het kader van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) onlangs de eerste sonderingen en grondwatermonitoringsputten aangeleverd. Hiermee is Rijkswaterstaat officieel aangesloten op de BRO. Tauw heeft een belangrijke bijdrage geleverd bij het de aanlevering van de grondwatermonitoringsputten.

Basisregistratie Ondergrond
De BRO bevat gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond (Bodem- en grondonderzoek, bodemkwaliteit, grondwatermonitoring, modellen etc.). Bestuursorganen hebben vanaf 1 januari 2018 de wettelijke taak om gegevens over de ondergrond aan te leveren. De BRO werkt daarbij volgens een groeimodel. Inmiddels zijn de eerste 3 van de beoogde 28 registratieobjecten operationeel: geotechnische sonderingsonderzoeken, grondwatermonitoringsputten en bodemkundige boormonster-profielen.  In de komende jaren komen steeds meer registratieobjecten beschikbaar.

Tauw helpt partijen bij aanlevering aan BRO
Momenteel verzorgen wij voor diverse partijen de aanlevering van gegevens voor de BRO. Hierbij worden de peilbuisgegevens van grondwatermeetnetten met behulp van FME software omgezet naar xml-bestanden conform de IMBRO-standaard.

Heeft u hulp nodig bij het aanleveren aan de BRO en/of heeft u vragen? Neem dan contact op met Gerrit Karssenberg, gerrit.karssenberg@tauw.com, +31 61 54 15 03 8 of Erwin Stamsnijder, erwin.stamsnijder@tauw.com, +31 62 13 90 35 1.

Meer informatie over dit specifieke Rijkswaterstaat-project >>