Tauw helpt Rijnland bij aanpak vismigratieknelpunten

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is bezig zijn vier belangrijkste gemalen aan te passen om de migratie van (onder andere) aal/paling te verbeteren. Tauw heeft hiervoor technische principe-oplossingen aangedragen.

Tauw heeft al in 2004, in samenwerking met de Visstandbeheercommissie Rijnlands boezem, technische principe-oplossingen voorgesteld om de vier belangrijkste gemalen van het Hoogheemraadschap Rijnland vispasseerbaar en visvriendelijker te maken voor paling en andere vissoorten. Het gaat hierbij om boezemgemalen in de kustregio, bij Gouda en langs het Noordzeekanaal.

Momenteel wordt gemaal Halfweg, dat uitslaat op het Noordzeekanaal, visvriendelijker gemaakt met aangepaste vijzels. Gemaal Katwijk, het grootste en ook direct aan zee gelegen boezemgemaal, is sinds twee jaar goed passeerbaar voor glasaal. De technische oplossingen die hier zijn toegepast lijken goed te werken. Tauw heeft het ontwerp en de uitvoeringsbegeleiding van gemaal Katwijk verzorgd. Dit geldt ook voor boezemgemaal Gouda, waar het aspect vismigratie wordt meegenomen bij renovatiewerkzaamheden.

Voor gemaal Leeghwater heeft Tauw gekeken naar de schade aan verschillende vissoorten bij waterinlaat naast het gemaal. Bij dit oude gemaal, dat ooit de Haarlemmermeer heeft leeggemalen, stort het water van circa drie meter naar beneden op betonblokken. De kans is aanwezig dat vis die val niet onbeschadigd overleeft. Tauw heeft onderzocht in hoeverre dit speelt. De resultaten van dit onderzoek komen op korte termijn beschikbaar.

Onderzoek ‘geleiden schieraal langs gemalen’

Tauw is bij vijf andere waterschappen bezig met de afronding van het eindrapport ‘geleiden van schieraal langs gemalen’ waarbij innovatieve systemen worden getest die moeten voorkomen dat de aal, maar ook andere vissoorten die naar zee willen trekken, in de gemaalpompen terechtkomen. Daarvoor heeft Tauw bij zeven gemalen, verspreid over Nederland, proeven gedaan met verschillende systemen om vissen te weren en/of te begeleiden naar een alternatieve migratieroute of een opvangbak van waaruit de schieraal overgezet kan worden. Het onderzoek levert nieuwe informatie op over de toepasbaarheid van verschillende systemen bij gemalen.

Dit onderzoek voert Tauw uit samen met de Combinatie van Beroepsvissers, KEMA en IMARES en de vijf waterschappen in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’ dat wordt medegefinancierd uit het Europese Visserijfonds (EVF).

Contact persoon: Martin Kroes