Tauw in film over zwerfafval bij McDonald’s

Afgelopen week ging tijdens het congres ‘Rendement van schoon’, georganiseerd door onze opdrachtgever Stichting NederlandSchoon, een film over zwerfaval bij McDonalds in première. Ook Tauw speelt een rol in deze film.

De film staat op vimeo: https://vimeo.com/111744582

Achtergrond

Tauw werkt al jarenlang samen met Stichting NederlandSchoon. Samen hebben we verschillende gemeenten, bijzondere locaties en bedrijven geholpen bij het sterk reduceren van zwerfafval en het verbeteren van de beleving Heel, Schoon en Veilig.

Ook werkt Tauw zelfstandig aan verschillende projecten in Nederland op het gebied van zwerfafval en afvalbeleving en heeft daarin een unieke marktpositie.

Tauw is in opdracht van de Stichting NederlandSchoon begin 2013 gestart met een traject voor en met McDonald’s om de parkeerplaatsen en openbare faciliteiten rondom de restaurants van McDonald’s fysiek schoner te maken en de schoonheidsbeleving positief te beïnvloeden.

Verbeterproces bij McDonald’s

McDonald’s heeft Tauw gevraagd te ondersteunen in het proces om enerzijds de bewustwording rond zwerfafvalreductie te vergroten en anderzijds om de onderzochte principes en ‘best practices’ vanuit eerdere pilot’s - o.a. met NederlandSchoon - te gebruiken om een daadwerkelijke meetbare verbetering van de restaurantlocaties te realiseren.

Vier strategieën

De verbetering die vanuit de eerdere ervaringen gevonden en geconstateerd zijn, kunnen globaal ingedeeld worden in vier strategieën, namelijk:
1. Maak afvalbakken goed vindbaar en beter herkenbaar
2. Verhoog het gebruiksgemak van de faciliteiten
3. Maak de openbare ruimte aantrekkelijker
4. Maak mensen ter plekke bewust van hun gedrag

Trots

Projectleider Duco Reineman: ‘Inmiddels hebben wij verschillende vestigingen geadviseerd, tot grote tevredenheid van zowel McDonald’s als van Stichting NederlandSchoon. Wij zijn trots op deze projecten, waarbij we op een unieke manier samenwerken met een wereldspeler.’

Contactpersoon: Duco Reineman