Tauw in top 3 ontwerpwedstrijd Achtersluispolder Zaanstad

Ontwerp Veilige Omgeving (OvO) heeft studenten en young professionals uitgedaagd om hun visie en capaciteiten op het gebied van ‘veilig ontwerpen’ te projecteren op de Achtersluispolder in de gemeente Zaanstad. De gemeente zoekt naar inspirerende concepten die hen helpt bij het verder inrichten van dit bedrijventerrein. De trainees van Tauw hebben een ontwerp ingediend dat na een eerste beoordelingsronde in de top 3 is beland.

Over de ontwerpwedstrijd

De gemeente Zaanstad heeft de ambitie uitgesproken om de Achtersluispolder te transformeren tot een gemengd werk-woongebied met stedelijke voorzieningen en hoge dichtheden. Deze ontwikkelingen vragen om ontwerpprincipes die de transformatie naar een gemengd werk-woongebied (bege)leiden. Hiervoor heeft het landelijke netwerk Ontwerp Veilige Omgeving een ontwerpwedstrijd uitgezet. De gemeente Zaanstad is op zoek naar inspirerende concepten die hen helpen bij het verder inrichten van dit gebied.

Visie van Tauw

Ons ontwerp richt zich op de Achtersluispolder als verbindende factor: een eigentijds werk-woongebied waar verschillende functies en individuen elkaar ontmoeten. Het ingediende ontwerp is tot stand gekomen op basis van drie thema’s:

  • Een recreatieve en gezonde Achtersluispolder is een plek waar mensen graag naar buiten gaan, zich veilig en op hun gemak voelen, prettig wonen, een fijne werkomgeving hebben en zowel fysiek als mentaal gezond zijn
  • Een karakteristieke en adaptieve Achtersluispolder betekent dat het klassieke industriële en nautische karakter van Zaanstad naar voren komt en dat het gebied flexibel is ingericht voor functiemenging en klimaatadaptatie
  • In een bereikbare en productieve Achtersluispolder kunnen inwoners, werkenden en bezoekers zich prettig en efficiënt naar en in het gebied bewegen, en zijn de energie- en reststromen van de bedrijvigheid optimaal benut

Dylan Haanappel, trainee bij Tauw, vertelt: “Ontzettend gaaf dat ons ontwerp in de top 3 van alle inzendingen is beland! Wij zien een enorme potentie voor de Achtersluispolder gezien de centrale ligging op de grens van de gemeente Amsterdam en Zaandam én de ligging aan het Noordzeekanaal, de Noorder IJ-plas en het Vijfhoekpark. Daarnaast ligt er potentie om de karakteristieke uitstraling van de nautische- en maakindustrie te versterken. We hebben ontzettend veel zin om ons ontwerp te pitchen tijdens WeMakeThe.City!”

Uitreiking WeMakeThe.City

De winnaar van de ontwerpwedstrijd wordt op vrijdag 21 juni bekend gemaakt tijdens het festival WeMakeThe.City, dat zich richt op het leefbaar, veilig, rechtvaardig, duurzaam, bereikbaar en inclusief maken van steden.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.