Tauw innoveert met 3D CSM door combinatie GIS en Basisregistratie Ondergrond (BRO)

03 september 2019

3 september 2019 – Tauw maakt voor een aantal specifieke bodemonderzoeksprojecten gebruik van digitale 3D-modellen. Deze innovatie volgt op nieuwe mogelijkheden die ontstonden door in onze werkwijze het geografisch informatiesysteem ArcGIS en de Basisregistratie Ondergrond (BRO) slim te combineren.

Driedimensionaal voxel-model

De ondergrond van bijna heel Nederland is beschikbaar als open data bij de Geologische Dienst Nederland (GDN) via het DINO-loket. Het GDN heeft voor de ondiepe ondergrond het GeoTOP-model ontwikkeld. Dit bedekt het grootste deel van Nederland. De ondiepe ondergrond, de eerste 50 meter onder de oppervlakte, is hiermee gemodelleerd. Het is een driedimensionaal voxel-model, dat bestaat uit gelijkmatige 3D-volumes van 100 bij 100 meter lang en breed en een halve meter hoog.

3D Conceptual Site Models

Tauw gebruikt GeoTOP in de ontwikkeling van ‘3D Conceptual Site Models’ (3D CSM): op informatie gebaseerde schematische visualisaties van zowel de bovengrond als de ondergrond van een onderzoeksgebied. “We hebben inmiddels voor meerdere opdrachtgevers 3D conceptual site-models gemaakt en er wordt heel positief op gereageerd. Door het inzicht dat een 3D CSM verschaft kan bodemonderzoek efficiënter worden uitgevoerd en kunnen saneringsmaatregelen gerichter worden toepast, het levert dus echt veel op. Parallel loopt er een traject om onze eigen bodemadviseurs steeds meer in 3D te laten werken”, licht informatiemanager Morrisson Kramer van Tauw toe. 

Waardevoller advies dankzij 3D 

Met het gebruik van 3D CSM wil Tauw de kwaliteit van het werk nog verder omhoog brengen. Morrisson, die een achtergrond in BIM en informatiemanagement heeft, vertelt: “De volgende stap die we daarin willen zetten is dat bij het begin van een project een model wordt gemaakt. Het hele project verrijken we dit model actief. Zo zit de kennis niet meer alleen in het hoofd van onze inhoudelijke specialisten, maar is het visueel gemaakt voor iedereen binnen een project en zijn ook gemaakte keuzes herleidbaar en herhaalbaar.” In het advies kan Tauw daardoor vollediger, duidelijker en flexibeler de risico’s of kansen aangeven. Dit leidt tot een waardevoller advies. Ook maakt het werken in 3D de stap naar andere innovaties zoals Virtual- en Augmented Reality en Machine Learning veel kleiner.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.