Tauw inventariseert daken 166 bedrijventerreinen in Overijssel op asbest

De provincie Overijssel wil asbesthoudende daken met 80% reduceren. Tauw heeft afgelopen jaar voor alle daken op bedrijventerreinen in de provincie Overijssel de aanwezigheid van asbest in kaart gebracht. Het gaat in totaal om 1.265 hectare verdeeld over 166 bedrijventerreinen.

De doelstelling van de provincie om asbesthoudende daken met 80% te reduceren, vereist dat gemeenten inzicht hebben in de aanwezigheid van asbestdaken op hun bedrijventerreinen. Bovendien is een nulmeting noodzakelijk om te bepalen of de reductiedoelstelling wordt gehaald.

App voor asbestinventarisatie

Tauw heeft bij de inventarisatie gebruik gemaakt van Tapps, een door Tauw ontwikkelde app voor asbestinventarisatie. De app vermindert de inventarisatiekosten en verbetert de kwaliteit. De app maakt een snelle, eenduidige inspectie mogelijk wat resulteert in een scherpe prijs met lage faalkosten.

Efficiënte aanpak

Na inventarisatie met de app zijn alle geïnventariseerde gegevens vanuit de app naar GIS geëxporteerd voor een snelle verwerking van de gegevens. Vervolgens zijn analyses uitgevoerd en is er kaartmateriaal opgesteld dat in één oogopslag de aanwezigheid van asbestverdachte daken in beeld brengt. Uit de resultaten bleek circa 3,7% van het totaal geïnventariseerde dakoppervlak asbesthoudend te zijn, in totaal 46 hectare.

Meer informatie over onze expertise op het gebied van asbest.

Contactpersoon: Rob Ligtenberg