Tauw levert EDD diensten voor zeer vertrouwelijk overnameproces ‘project Seagull’

Tauw heeft in de aanloop naar de overname van Neville Chemical Europe BV (NCE) door Resinall Rütgers Resins GmbH (RRR) uitgebreide Environmental Due Diligence (EDD) diensten geleverd aan RRR. Dit zeer vertrouwelijke proces vond plaats onder de code name project Seagull.

RRR, een joint venture tussen het Duitse RÜTGERS Novares GmbH en het Belgische Resinall Europe bvba, benaderde Tauw in december 2010 met het verzoek om assistentie bij de beoogde overname van NCE, een producent van harsen voor de drukinkten-, coatings-, asfalt- en rubberindustrie, gevestigd op het voormalige Cindu-terrein in Uithoorn.

‘Door de lange industriële historie van die locatie - met de tragische Cindu-ramp in 1992 als opvallend historisch dieptepunt - gecombineerd met de ingewikkelde eigendoms- en vergunningsituatie, werd het ons snel duidelijk dat het een complex en uitdagend project ging worden’, aldus Peter van Kernebeek, projectmanager bij Tauw

EDD-proces

Het EDD-proces begon met een screening van de milieuvergunningen en groeide uit tot een volledige ‘Fase I en Fase II EDD. In fase 1 werden uiteenlopende onderwerpen uitgebreid doorgelicht, zoals opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen, afvalwaterbehandeling, geluidsemissies, bodem- en grondwaterkwaliteit en externe veiligheid. Zo werden relevante milieu-issues geïdentificeerd en werd er vervolgens richting gegeven aan de manier waarop met deze issues en de daaraan mogelijk gerelateerde zakelijke gevolgen, kon worden omgegaan. In EDD-fase 2 werd een aantal geselecteerde relevante onderwerpen nog uitgebreider onderzocht door ondermeer een tankput-inspectie en een uitgebreid bodem- en grondwateronderzoek.

Tauw is wereldwijd een van de specialisten op het gebied van Environmental Due Diligence Assessments (EDDA). Meer informatie >>

Contact persoon: Peter van Kernebeek