Tauw levert opleidingsmanager landelijke post HBO-opleiding Lucht

De samenleving vraagt om goed opgeleide professionals en experts op het vakgebied van luchtverontreiniging. Omdat de breedte en complexiteit daarvan groot is, heeft het Platform Kwaliteit luchtmetingen (PKL) het initiatief genomen om een landelijke opleiding ‘luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie’ op te zetten op post-HBO niveau. Berend Hoekstra van Tauw is eindverantwoordelijk voor de inhoud van de cursus.


Het PKL is een breed overleg van organisaties. Alle geledingen van de overheid, industrie, branche organisaties, adviesbureaus en kennisinstituten die betrokken zijn bij het luchtdossier zijn vertegenwoordigd. De landelijke opleiding ‘luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie’ moet de kwaliteit van het luchtadvieswerk in Nederland verbeteren en luchtadviseurs een stevige basis met praktijkinzichten en achtergrond meegeven.

Opleidingsmanager Tauw

Tauw heeft vanuit zijn brede expertise op het gebied van lucht het initiatief genomen om de inhoud van de opleiding uit te werken, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu, PKL en Infomil. De opleiding gaat in het 2e kwartaal van 2013 van start en bestaat uit 42 dagdelen, inclusief examens. Berend Hoekstra, consultant Lucht bij Tauw, is aangesteld als opleidingsmanager en eindverantwoordelijk voor de inhoud.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die zich nader wil specialiseren in de problematiek van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie. De opleiding is gericht op diegenen die op HBO-niveau werkzaam zijn op dit gebied bij overheid, industrie en adviesbureaus. Ook is de opleiding interessant voor hen die werken in het kader van ruimtelijke besluitvorming, gezondheid en natuurbescherming.

Meer informatie

De opleiding wordt gefaciliteerd door de Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO). Uitgebreide informatie over de cursus is te vinden op de website van PAO.

Zie ook:
- Meer informatie over onze advisering op het gebied van lucht voor overheden >
- Meer informatie over onze advisering op het gebied van lucht voor bedrijven

Contact persoon: Berend Hoekstra