Tauw ondersteunt bij nieuwe milieuvergunning ASML Veldhoven

ASML, wereldleider in lithografische systemen voor de semiconductor industrie, heeft op 11 juni 2014 met succes een nieuwe milieuvergunning verkregen. Tauw ondersteunde in nauwe samenwerking met ASML de vergunningaanvraag en de vergunningprocedure.

De Nederlandse wetgeving vereist dat bepaalde categorieën bedrijven die industriële activiteiten ondernemen onder een omgevingsvergunning milieu opereren. Een dergelijke vergunning geeft een juridisch kader waarbinnen die bedrijven hun activiteiten kunnen ondernemen.

Uitbreiding van de Campus

Als gevolg van een flinke groei van de Campus van ASML in de afgelopen jaren, bleek de bestaande milieuvergunning van ASML niet langer toereikend voor de bestaande activiteiten. Verdere uitbreiding van de ASML Campus was eveneens niet meer mogelijk binnen de kaders van de oude milieuvergunning, terwijl ASML ambitieuze plannen heeft om de Campus verder te ontwikkelen. In samenspraak met de lokale autoriteiten is daarom besloten om een nieuwe vergunning aan te vragen. Na een proces van een jaar, is deze vergunning nu succesvol verkregen.

Een vergunning voor de toekomst

‘Wat deze nieuwe milieuvergunning zo bijzonder maakt is dat het ASML een ruim kader biedt waarin bestaande activiteiten gecontinueerd kunnen worden. En tegelijkertijd ook veel flexibiliteit om activiteiten in de toekomst fors uit te breiden, zonder dat daarvoor nieuwe vergunningprocedures hoeven te worden opgestart’, zegt Jan Willem Hoezen van Tauw, die vanaf het begin bij het project betrokken is geweest. ‘Het verkrijgen van deze nieuwe omgevingsvergunning milieu is werkelijk een prestatie van formaat die ASML, als bedrijf dat continue in moet spelen op snel veranderende marktomstandigheden, grote voordelen biedt.’

Contactpersoon: Wilco van der Last