Tauw ondersteunt breed gedragen visie voor terugbrengen trekvaart in Nederhorst

Door het dempen van de Reevaart heeft Nederhorst den Berg zijn karakter verloren. De watergang was in feite de hoofdader waarlangs het dorp zich heeft ontwikkeld. Tauw werkt samen met de ‘Stichting Vecht terug in het dorp Nederhorst den Berg’ aan een breed gedragen visie op het herstel van de trekvaart.

Oorspronkelijke structuur

De ‘Stichting Vecht terug in het dorp Nederhorst den Berg’ spant zich al jaren in voor het herstel van de oorspronkelijke structuur. Tauw heeft de stichting benaderd om samen te werken aan een breed gedragen visie op het herstel van de trekvaart. Bij het opstellen van de visie is nauw samengewerkt met het stedebouwkundig bureau Vollmer en Partners. Tauw is verantwoordelijk voor de waterhuishoudkundige, technische en financiële aspecten en heeft de projectleiding verzorgd.

Creatief proces

De dialoog tussen Tauw en de stichting is aan de keukentafel begonnen. Vervolgens zijn intensieve gesprekken gevoerd met de gemeente Wijdemeren en de provincie Noord-Holland om draagvlak en subsidiering te krijgen voor een verkenningsnota. Ook Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht had een actieve en constructieve rol in dit proces. De eerste waardevolle stap in dit creatieve proces was de inzet van culturele planologie als beleidsinstrument van de Provincie Noord-Holland.

Burgerparticipatie

Ook de stichting zelf heeft cultuurhistorie ingebracht en dit voorgelegd aan de bevolking. Tauw heeft hiervoor een zogenaamde verhalenavond georganiseerd om de bewoners en ondernemers hun eigen verhaal van Nederhorst den Berg te laten vertellen. De bewoners en ondernemers konden ook zelf input leveren voor het ontwerp. Op de tweede bewonersavond is de visie gepresenteerd, waarin ook de waardevolle ideeën en opmerkingen van bewoners en ondernemers verwerkt waren.

Overhandiging verkenningsnota

Op 5 maart werd de verkenningsnota overhandigd aan gedeputeerde Elvira Sweet (provincie Noord-Holland), wethouder Jaap van Waveren en waterbestuurder Wiegert Dulfer.

Artikelen:
Voorspraak over Nieuwe Vecht (weekblad De Brug)
Iedereen profiteert van de Reevaart (Gooi- en Eemlander)

Meer informatie op www.nieuwevecht.nl