Tauw ondersteunt provincie Overijssel bij aanpak spoedlocaties

Net als in 2010 ondersteunt Tauw ook in 2011 de provincie Overijssel bij de aanpak van spoedlocaties om te beoordelen welke locaties met een ernstige bodemverontreiniging snel gesaneerd moeten worden.

In het Convenant 'Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties' (2009) is de afspraak met het Rijk gemaakt om in 2015 de spoedlocaties gesaneerd dan wel beheerst te hebben. Begin januari 2011 heeft de provincie Overijssel haar lijst van 37 locaties gepubliceerd, waar zeer waarschijnlijk onaanvaardbare humane risico’s zijn te verwachten (‘spoed humaan’). Deze beoordeling is gebaseerd op bestaande onderzoeksgegevens, beschikkingen en een inschatting middels het versnellingsprotocol. De provincie moet nu zorgen dat de betreffende locaties daadwerkelijk tijdig aangepakt worden.

Tauw biedt de provincie Overijssel tot december 2011 ondersteuning op zowel inhoudelijk, technisch als organisatorisch gebied.

Meer informatie over onze bodemkennis op www.begripinbodem.nl