Tauw ondertekent langdurig raamcontract met Sime Darby Unimills voor HSEQ diensten

Tauw gaat Sime Darby Unimills de komende jaren op uiteenlopende werkterreinen adviseren op het gebied van Health, Safety, Environment & Quality (HSEQ). Hiertoe hebben beide partijen onlangs een raamovereenkomst getekend.

Sime Darby Unimills, onder andere gevestigd in Zwijndrecht, produceert en raffineert plantaardige oliën en vetten en levert deze voor de productie van kalvermelkvervangers, bakkerijwaren, voedingswaren, margarine, kaarsen en zeep.

Tauw ondersteunt Sime Darby Unimills al enige jaren op het gebied van HSEQ. Sime Darby Unimills heeft met dit nieuwe, langjarige contract gekozen voor één contractpartner om zo versnippering van informatie (en kennis en ervaring) tussen de verschillende adviesbureaus te voorkomen. Sime Darby Unimills heeft voor Tauw gekozen vanwege onze brede kennis en ervaring op uiteenlopende expertisegebieden en de positieve ervaringen in de afgelopen jaren.

Wij er trots op dat we Sime Darby Unimills de komende jaren structureel kunnen ondersteunen op onder andere het terrein van bodemonderzoek, bodemsanering, afvalwaterzuiveringsadvies, geluid, emissiemetingen, procedures en vergunningen, compliance en ISO-certificering.

Het raamcontract loopt van januari 2019 tot en met 2021, met mogelijkheden tot verlenging.

Meer informatie over onze expertise op het gebied van HSEQ >>

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.