Tauw onderzoekt kansen Riothermie voor gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag ontwikkelt momenteel haar ambities ten opzichte van het behalen van klimaat- en milieudoelen. Tauw is gevraagd een oriënterend onderzoek uit te voeren naar de kansen van terugwinning van energie uit afvalwater.

Voornaamste doel van het onderzoek is om de potentie van de terugwinning van warmte en/of koude uit het gemeentelijke rioolstelsel als duurzame bron van energie (Riothermie) in beeld te brengen. Daarbij wordt rekening gehouden met de haalbaarheid van de techniek in kosten, de milieuvoordelen, het draagvlak binnen de gemeente, het draagvlak bij externe partijen, en de mogelijke rollen van de gemeente in dergelijke projecten.

Riothemie is een techniek die onder andere in Scandinavië en Zwitserland bewezen heeft flink lagere energiekosten op te leveren dan conventionele technieken. Ook in Nederland begint de interesse voor Riothermie op gang te komen, Tauw heeft hierin een voortrekkersrol.

Contact persoon: Barry Meddeler