Tauw onderzoekt mogelijkheden ‘Brabantse Energiecorridor A58’

Welke locaties rond de A58 zijn kansrijk als het gaat om duurzame energiewinning en opslag van energie? Dit gaat Tauw onderzoeken in opdracht van de stichting MOED, Metropoolregio Eindhoven, Hart van Brabant, gemeente Breda, Rijkswaterstaat en Enexis Groep. Een uitdagend project dat onderdeel uitmaakt van de realisatie van de ‘Brabantse Energiecorridor A58’.

Omdat op de A58 tussen de knooppunten Sint-Annabosch en Galder en tussen Eindhoven en Tilburg steeds vaker files staan, worden deze delen van de A58 verbreed. Rijkswaterstaat ziet dit als een mooie kans om met dit project ook ruimte te geven aan het opwekken van duurzame energie. Zo ontstond het idee van de ‘Brabantse Energiecorridor’, een lint in het landschap waarlangs door wind, zon en warmte een deel van de enorme energieopgave van Brabant gerealiseerd wordt.

Uitdagend project
De uitdaging waar Tauw voor staat is om een haalbare en betaalbare uitwerking van de economische kansen in kaart te brengen, waarbij ook de benodigde samenwerking met stakeholders wordt geschetst en de kans op succes wordt aangegeven.

Uiteindelijk moet een regionaal ruimtelijk en economisch beeld ontstaan van de kansen voor duurzame energiewinning en opslag langs de A58. Daarbij wordt ook het ruimtelijk effect inzichtelijk gemaakt, zodat partijen bij het maken van ruimtelijke plannen rekening kunnen houden met eventuele toekomstige inpassingen.

Potentie energiesystemen
Het onderzoek dat Tauw uitvoert richt zich om de mogelijkheden van verschillende energiesystemen, waaronder:

  • Zonne- en windenergie (bijv. windturbines; zonnevelden)
  • Thermische energie uit de  bodem, het oppervlaktewater, het riool of de wegverhardingen
  • Lokale biomassa (bijv. vergisting, verbranding)

Smart Energy Planner en Omgevingswarmtekaart
“We zijn trots dat we dit project uit mogen voeren en hierin onze kennis van duurzame energie en omgevingswarmte kunnen inzetten, mede door gebruik te maken van de Smart Energy Planner en de digitale Omgevingswarmtekaart”, aldus Simon Bos, manager omgevingswarmte bij Tauw. Deze twee digitale tools, die door Tauw zijn ontwikkeld, maken op gebiedsniveau de potentie van de verschillende energiesystemen inzichtelijk en wat de ruimtelijke, technische en financiële consequenties zijn.

Zie ook: Unieke samenwerking realisatie Brabantse Energiecorridor A58

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.