Tauw onderzoekt veiligheid dijken voor ‘Veiligheid Nederland in Kaart 2’

Onze rivierdijken zijn er veel slechter aan toe dan tot nu bekend. Minister Schultz zei onlangs in een interview met RTL Nieuws dat veel rivierdijken extra moeten worden versterkt om de risico's te beperken. Tauw is via het project Veiligheid Nederland in Kaart 2 betrokken bij het onderzoek naar de veiligheid van dijken.

Het project Veiligheid Nederland in Kaart 2 (VNK2) onderzoekt met een innovatieve methode de kans op overstromingen in Nederland en de gevolgen daarvan. Zo kan de overheid gerichter maatregelen treffen om Nederland nóg beter te beschermen tegen overstromingen.

VNK2 bekijkt van 58 dijkringen in Nederland de samenhang tussen de dreiging van hoogwater, de sterkte en hoogte van de waterkeringen en de mogelijke gevolgen van een dijkdoorbraak. Dit wordt onderzocht door overstromingskansen te koppelen aan de gevolgen, uitgedrukt in economische schade en het aantal slachtoffers.

Tauw heeft voor in totaal 8 van de 58 dijkringen deze analyses uitgevoerd, en heeft hiermee een substantieel aandeel gehad in het project VNK2. De werkzaamheden zijn begonnen in 2010 en zullen deze zomer worden afgerond.

Zie ook: Onze dijken zijn er slecht aan toe - Uitzending RTL Nieuws van 28-03-2014 (dit nieuwsitem start bij 2 minuut 30)

Contactpersoon: Maurits van Dijk