Tauw ontwerpt 9 vismigratievoorzieningen voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Door advies- en ontwerpwerkzaamheden voor vismigratieknelpunten te bundelen, kunnen kosten tijdens de voorbereidingsfase worden gereduceerd. Met dit idee heeft Tauw voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier onderzoek gedaan naar het vispasseerbaar maken van 9 vismigratieknelpunten verspreid door Noord-Holland.

Tauw heeft voor 4 stuwen, 4 gemalen en 1 sluis advies uitgebracht over de meest optimale wijze om deze kunstwerken vispasseerbaar te maken. Het resultaat is een schetsontwerp, inclusief kostenraming. Daarnaast is een start gemaakt met het vergunningenmanagement door een quickscan uit te voeren voor alle relevante omgevingsfactoren, waaronder ecologie, explosieven, archeologie, en kabels en leidingen.

Met het aanleggen van vismigratievoorzieningen wordt invulling gegeven aan het uitvoeringsprogramma van de Kaderrichtlijn Water. Het aanleggen van vismigratievoorzieningen draagt bij aan een duurzame visstand.

Meer informatie over onze expertise op het gebied van vismigratie >>

Contactpersoon: Emy Visser