Tauw ontwerpt alternatief voor eethangplaats vleermuizen

Gemeente Zaanstad is vorig jaar van start gegaan met de realisatie van de nieuwe woonwijk de Overtuinen. Hiervoor moet een dicht bosperceel gekapt worden waar zich een eethangplaats van de gewone grootoorvleermuis bevindt. Tauw komt met een alternatief voor deze vleermuizen.


Voorafgaand aan de kapwerkzaamheden heeft Tauw een natuuronderzoek uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat er een eethangplaats van de gewone grootoorvleermuis aanwezig is, een beschutte plek waar de vleermuis hangend vlinders en dergelijke opeet.

Om overtreding van de Flora- en faunawet te voorkomen heeft Tauw samen met Herman Limpens van de Zoogdiervereniging een alternatief plan bedacht: het ontwerpen van een houten huisje speciaal voor de gewone grootoorvleermuis. Door te kiezen voor een grotere afmeting en een afgesloten nok kan dit huisje ook gaan dienen als zomerverblijfplaats.’

Inmiddels is het vleemuishuis door TC Combi Groen geplaatst op een klein bosrijk eilandje aan de rand van het plangebied. De gemeente Zaandam is enthousiast over het vleermuishuisje. Bovendien heeft het gezorgd voor een soepele uitvoering van het project zonder vertragingen in ontheffingsprocedures.

Contact persoon: Margaret Konings