Tauw ontwikkelt afkoppelcursus voor Limburg Waterklaar

Tauw en BOOT hebben in opdracht van Waterschap Limburg een cursusprogramma ontwikkeld over het afkoppelen van regenwater op particuliere percelen. De eerste afkoppelcursus van de serie heeft op 16 mei plaatsgevonden. Vanwege grote belangstelling zijn er reeds meerdere sessies gepland. 

Om wateroverlast tegen te gaan is het belangrijk dat regenwater niet in het riool belandt, maar op eigen terrein wordt vastgehouden. Het cursusprogramma heeft als doel de kwaliteit van afkoppelprojecten in Limburg te waarborgen nu de stimuleringsregeling voor bewoners in Noord-Limburg is ingegaan. Hiermee krijgen bewoners een tegemoetkoming per m² afgekoppelde verharding. Het waterschap en 15 gemeenten trekken hierin samen op om de komende jaren zoveel mogelijk dakvlak af te koppelen voor het beschikbare budget.

Cursusprogramma

Het cursusprogramma bestaat uit drie op zichzelf staande modules: de ambassadeur-, adviseur- en uitvoerderscursus.

  • Ambassadeur: hierin wordt toegelicht waarom afkoppelen op particulier terrein van belang is en krijgen cursisten handvatten om in de eigen omgeving afkoppelen te stimuleren
  • Adviseur: deze cursus handelt over de techniek, zodat bewoners een betrouwbaar advies krijgen als zij tot afkoppelen overgaan
  • Uitvoerder: tijdens deze sessie wordt ingegaan op praktische tips en trucs die bij de uitvoering nodig zijn om te weten om kwaliteit te borgen

De essentie van de cursussen is om ervoor te zorgen dat afkoppelen bij particulieren sneller van de grond komt en dat het goed word uitgevoerd.

Bijdrage Tauw

Via het project ‘Afkoppelen Reutsberg’ (grootschalig afkoppelen zonder weg- en rioolvernieuwing), waarvoor Tauw in opdracht van de gemeente Maasgouw de planvorming en besteksuitwerking heeft verzorgd, is Hans van Oosterwijk van Tauw gevraagd te participeren in het initiatief Limburg Waterklaar.

Hans: “Water vasthouden in de tuin draagt bij aan een klimaatrobuuste inrichting, wat zeer goed past bij onze visie op de leefomgeving waarin thema’s als participatie, klimaat, duurzaamheid en gezondheid een belangrijke rol spelen.”

Meer informatie over het afkoppelen van regenwater.

Contactpersoon: Hans van Oosterwijk

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.