Tauw ontwikkelt concept voor duurzaam fietspad

Fietsen is een duurzame manier van transport. Beweging is gezond, er is weinig ruimtebeslag, het is goedkoop, er is geen uitstoot van bijvoorbeeld fijnstof en het veroorzaakt geen geluidsoverlast. De duurzaamheid kan nog verder worden vergroot door het fietspad duurzaam in te richten. Tauw heeft kansrijke opties hiervoor gebundeld in de schets ‘Duurzaam fietspad’.

Er zijn tientallen mogelijkheden om de duurzaamheid van een fietspad te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn hergebruik van asfalt, baggerspecie als fundering, onze klimaatneutrale lichtmast en de toepassing van Warmte Koude Opslag (WKO) om gladheid te voorkomen. Om deze opties ‘tastbaar’ te maken heeft Tauw een schets opgesteld met daarop een weergave van veel van deze innovaties.

Belangstelling

Voor de gemeente Zutphen heeft Tauw inmiddels een opdracht uitgevoerd waarbij samen met de gemeente is beoordeeld welke duurzame innovaties kansrijk zijn voor het projectgebied De Mars. De Mars is een van de grootste bedrijventerreinen van Gelderland die zich door herontwikkeling ontwikkelt tot een duurzaam en tijdsbestendig bedrijventerrein, dat goed bereikbaar is en nieuwe ruimte biedt voor wonen, werken en recreëren.
Ook de Fietsersbond heeft belangstelling en streeft ernaar het concept van het duurzame fietspad te integreren in een ‘green deal’ met het Rijk, het bedrijfsleven en belangenorganisaties.

Contact persoon: Tom van der Weegen