Tauw ontwikkelt risicoscan bluswater

Tauw heeft de risicoscan bluswater ontwikkeld waarmee bedrijven kunnen zien wat de gevolgen zijn van grote hoeveelheden bluswater bij brand.

De risicoscan bluswater geeft een overzichtelijk beeld van de verspreiding van het bluswater en de daarbij horende risico’s. De scan biedt op deze manier handvatten voor kosteneffectieve maatregelen.

Contact persoon: Jeroen Kluck