Tauw ontwikkelt Smart Energy planner

Tauw heeft de Smart Energy Planner (SEP) ontwikkeld. Een tool die het duurzame energiepotentieel en de energievraag op gebiedsniveau aan elkaar koppelt.

Daarmee gaat de SEP verder dan een traditioneel energiebesparings-onderzoek. Energiebesparings-onderzoeken gaan vooral in op het besparingspotentieel en maken een afweging tussen enerzijds besparen en anderzijds inzetten op duurzame energie. De SEP projecteert verschillende energiesystemen (onder andere zon, wind, WKO, warmtenet) op de gebiedskaart en verschaft inzicht in de mogelijkheden en de kosten van de energiemix.

Meer informatie over de Smart Energy Planner >>

Contact persoon: Marion van Amelrooij