Tauw ontwikkelt storymaps voor vijf sluizen in Noord-Holland

Tauw werkt samen met Friso Civiel en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan de verbetering van zeven sluizen in Noord-Holland. Per sluislocatie maken we een storymap over de geschiedenis van de sluis en de relatie van de sluis met haar omgeving.

De verbeteropgave van zeven sluizen is een project dat voorkomt uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Dit project bevindt zich momenteel in de verkenningsfase, waarbij we voorkeursalternatieven bedenken om de sluizen te verbeteren. De geschiedenis van de sluizen speelt hierbij een belangrijke rol. Vijf van de zeven sluizen hebben een rijksmonumentale status waarbij het aanpassen van de sluis extra nauwkeurigheid vereist.

Om de geschiedenis van de sluizen en de relatie van de sluizen met hun omgeving een goede plek te geven, maken we per sluislocatie een storymap. Dit is een GIS-viewer waarin we de ontstaansgeschiedenis van de sluizen in woord en beeld presenteren. De storymap bevat een verhaallijn met de belangrijkste momenten vanaf de bouw van de sluis tot het heden. Ook bevat de storymap een koppeling met het Gebiedsinformatiemodel (GIM) en een 360 graden viewer van de sluis en haar omgeving. Tijdens informatiebijeenkomsten op de locaties van de sluizen hebben bezoekers met veel interesse kennisgemaakt met deze storymaps.

Bekijk hier:
•  De storymap van de Sassluis in Enkhuizen 
•  De storymap van de sluizen in Schardam 

Zie ook:
Tauw en Friso-Civiel starten HWBP-pilot met zeven sluizen in Noord-Holland

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.