Tauw op weg naar niveau 4 op de CO2-Prestatieladder

Eind 2011 is Tauw gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder niveau 3. Tauw is op de goede weg om dit jaar het certificaat voor niveau 4 van de ladder binnen te halen.

Tauw heeft de ambitie om in drie jaar tijd 20% van de CO2-uitstoot te reduceren. Om deze doelstelling te bereiken, voert Tauw maatregelen door zoals overstappen op groene stroom, bevorderen van woon-werkverkeer met openbaar vervoer en onderzoek naar afvalstromen.

Hoewel nog niet alle cijfers over 2011 bekend zijn, laat de voorlopige Carbon Footprint over 2011 duidelijk een minder hoge CO2-uitstoot zien ten opzichte van 2010. Dit komt vooral door een lager aardgasverbruik en minder zakelijk verkeer met de privéauto. In ons kantoor in Utrecht is het elektriciteitsverbruik sterk gedaald door energiezuinige verlichting en bewegingsmelders.

Zie ook: Tauw en de CO2-Prestatieladder >>

Contact persoon: Manja Buijen