Tauw partner van De Groene Zaak

Tauw heeft zich aangesloten als partner van De Groene Zaak, een ondernemersplatform voor duurzame koplopers die de verduurzaming van de Nederlandse economie willen aanjagen. Vanuit een zakelijke én morele overtuiging bouwen wij aan een duurzaam bedrijfsleven en een leefbare wereld, voor de huidige én komende generaties.

 

Partners van de Groene Zaak dragen actief bij aan diverse activiteiten binnen drie programmalijnen:

  • Politics: binnen het programmalijn Politics lobbyen partners in Brussel en Den Haag voor betere wet- en regelgeving. Hiervoor putten zij uit voorbeelden en dilemma’s vanuit het netwerk.
  • Business: binnen programmalijn Business biedt De Groene zaak hun partners een netwerk waarin zij organisaties aan elkaar koppelen, bijeenkomsten organiseren en projecten starten om kennis en expertise uit te wisselen en duurzame business te genereren.
  • Science: Programmalijn Science koppelt het duurzame bedrijfsleven aan de wetenschap om complexe vraagstukken te kunnen beantwoorden.

Tauw zet binnen het programma onder andere in op:

  • Het versnellen van een Circualaire Economie
  • Ecologie (op basis van Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal van het ministerie van EZ)
  • Het verder brengen van het verwijderen van asbestdaken

“Wij zijn blij één van de partners van De Groene Zaak te zijn”, aldus Anno Drenth, consultant duurzame leefomgeving bij Tauw. “Als kennisdrager kunnen we veel inhoudelijke ondersteuning bieden binnen de gestelde doelen en acties. Anderzijds kunnen we andere partners (bedrijven) ondersteunen in hun zoektocht naar het verduurzamen van hun organisatie en/of producten.”

Contactpersoon: Anno Drenth

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.