Tauw presenteert Ecoviewer op praktijkcongres 'Natuur in de omgeving(svergunning): zo doen gemeenten dat'

Mag mijn buitenevenement tijdens het vogelbroedseizoen plaatsvinden? Wat gebeurt er als er kerkuilen in mijn schuur zitten en het dak bevat asbest? Hoe weet ik waar bepaalde plant- en diersoorten zich in dit gebied bevinden? Tauw deelt graag haar kennis over deze vraagstukken tijdens het praktijkcongres ‘Natuur in de omgeving(svergunning): zo doen gemeenten dat’ op 18 mei in de Rijtuigenloods in Amersfoort plaatsvindt. Wij zijn te vinden in de Houtwagen waar u gedurende de dag aan 3 sessies kunt deelnemen. 

Gemeentes en partners verbinden de belangen van burgers, bedrijven en natuur

Het congres wordt georganiseerd door het Platform Natuur in de Gemeente. Honderden bezoekers van instanties zoals gemeentes, omgevingsdiensten, adviesbureaus en natuurbeschermingsorganisaties komen hier bij elkaar om kennis te delen, kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen over de natuur als onderdeel van de omgevingsvergunning.

Het is belangrijk om gezamenlijk vast te stellen welke voorwaarden noodzakelijk zijn voor een snelle, betaalbare en succesvolle vergunningsverlening. Het organiseren van duurzame natuur die tegen een stootje kan, is in handen van alle partijen. De verbinding tussen deze partijen wordt verstevigd tijdens het congres. Presentaties, uitwisseling van best/bad practices, workshops, spreekuren, discussietafels, speed dates en een informatiemarkt zijn onderdeel van het programma.

Ecoviewer, asbest en buitenevenementen in relatie tot ecologie

Kom meer te weten over de ecoviewer, asbest en ecologie en de wet- en regelgeving bij buitenevenementen tijdens de presentaties die worden gegeven door specialisten van Tauw.

  • Ecoviewer: beschermde plant- en diersoorten in kaart gebracht
    Tijdens onze ochtendsessie presenteren wij de Ecoviewer. De Ecoviewer is een handige webtool die snel en eenvoudig laat zien waar welke beschermde plant- en diersoorten in een bepaald gebied worden verwacht of juist worden uitgesloten. Daarnaast zijn wij de hele dag aanwezig om uw vragen te beantwoorden en om de Ecoviewer te demonstreren.
  • Gierzwaluw en asbestdak: wat nu?
    De eerste middagsessie staat in het teken van asbest in combinatie met ecologie. Bij verduurzaming van woningen kan men zowel asbest als beschermde soorten tegenkomen, zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Ook in het buitengebied speelt de combinatie van asbest en ecologie. Asbestdaken moeten uiterlijk in 2024 gesaneerd zijn, maar onder die daken kunnen ook boerderijvogels broeden, zoals de kerkuil. Wij vertellen over de risico’s, kansen en oplossingen.
  • Muziek, vuurwerk, natuur en de wet
    Buitenevenementen zoals muziekfestivals en vuurwerk gaan soms niet door vanwege beschermde diersoorten. Wij kunnen organisaties ondersteunen in het tijdig nemen van de juiste maatregelen om te voldoen aan de daar geldende wet- en regelgeving én ervoor zorgen dat het evenement de natuur zo min mogelijk verstoord. Tijdens de tweede middagsessie gaan we in op de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving rondom buitenevenementen.

Contact en programma

Heeft u vragen over onze sessies of wilt u alvast meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Frank Aarts, frank.aarts@tauw.com.

Wilt u meer weten over het congres en/of wilt u hier bij aanwezig zijn? Op de congreswebsite vindt u de aanmeldmogelijkheid en uitgebreide informatie over onder andere het programma. Indien u zich aanmeldt onder vermelding van 'introducee Tauw’ ontvangt u 25% korting op de toegangsprijs.

Contactpersoon: Frank Aarts

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Frank Aarts
T: +31 62 11 06 31 5
E:frank.aarts@tauw.com
LinkedIn
Frank Aarts