Tauw presenteert innovaties tijdens Innovatiepaviljoen XL

Op 19 mei organiseert iTanks het Innovatie Paviljoen XL in de Onderzeebootloods op RDM Rotterdam. Meer dan 80 bedrijven nemen deel aan dit innovatiefestival inclusief pop-up beurs. Ook Tauw heeft een plek weten te bemachtigen op hèt event voor havengerelateerde industrie. 

Maak op onze stand kennis met onze laatste innovaties en de nieuwste technologieën, allen toepasbaar in havengebieden en op industriële locaties. Onze innovaties hebben een breed speelveld en zijn geschikt voor natte en droge infra en beschikken over de nieuwste meet- en inspectietechnieken. Laat je verrassen door meerdere innovaties die onder andere vallen onder het thema ‘Engineering with nature’.

Bent u benieuwd naar de laatste innovatieve ontwikkelingen? Deelname aan het event is gratis, ook als u geen lid bent van het iTanks netwerk of niet werkzaam bent in de havengerelateerde industrie.

Beloftes nakomen

“Voor een kennisintensief bedrijf als Tauw is innovatie en effectieve disseminatie van kennis binnen het bedrijf van essentieel belang”, aldus Tauw-Innovatiemanager Han de Wit. “Een goed voorbeeld hiervan zijn de diverse raamcontracten die we hebben afgesloten met de industrie, Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen. We maken deze organisaties beloftes op het gebied van kennisontwikkeling en innovaties die we natuurlijk wel moeten realiseren.”

Plan Do Check Act in de praktijk

Om invulling te geven aan de borging en de verbetering van processen (lerend vermogen), hanteren wij in onze organisatie de PDCA-cyclus voor de stimulering van kennisontwikkeling en de kennisontwikkelingscyclus SECI. De SECI-cyclus beschrijft de vier fasen die kennis moet doormaken om tot ontwikkeling te komen. Door actief te sturen op het doorlopen van deze fasen wordt kennisontwikkeling gefaciliteerd en gestimuleerd.

Het dissemineren van kennis en het toegankelijk maken hiervan via innovatienetwerken zoals iTanks is een belangrijk onderdeel van onze kennisontwikkelingscyclus. Graag tot ziens in Rotterdam!

Contactpersoon: Remco Pikaar