Tauw-project wint Peilstok 2014 met ‘Klimaatbestendig Betondorp Rainproof’

Tauw heeft samen met Rainproof Amsterdam de Peilstok 2014 in ontvangst genomen, een prijs van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor inspirerende oplossingen om het bebouwd gebied waterrobuust en klimaatbestendig te maken.

De prijs werd tijdens de nationale manifestatie Hitte in de Delta op 28 november in ontvangst genomen namens opdrachtgevers Marcel van Houten (stadsdeel Oost, gemeente Amsterdam) en Louis van Parera (Waternet).

Juryoordeel

Juryvoorzitter Pier Vellinga: ‘De riolering en bestrating van Betondorp waren aan vernieuwing toe. In dit project heeft het stadsdeel Amsterdam Oost samen met Waternet, Tauw, woningbouwvereniging Ymere en kennisinstellingen en bewoners een vernieuwingsplan gemaakt dat nu in uitvoering is. Door creatieve samenwerking en door inbreng van de bewoners wordt het werk en daarmee Betondorp meteen klimaatbestendig gemaakt. Het project laat zien dat wanneer je het doel van klimaatbestendige inrichting koppelt aan reeds voorziene investeringen, en je kennisinstellingen en burgers betrekt, je dan meer kwaliteit en klimaatbestendigheid kan krijgen voor een lagere prijs dan bij een traditionele aanpak.’

Genomineerden

De 16 projecten die voor de Peilstok zijn ingediend, zijn voorbeelden van klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de bebouwde omgeving. Voor de prijs komen opdrachtgevers van in Nederland gerealiseerde of bijna gerealiseerde projecten in aanmerking: particulieren, stichtingen, bedrijven, scholen, zorginstellingen, gemeenten, provincies enzovoort. De zes genomineerden werden tijdens het Deltacongres op 6 november bekend gemaakt.

De Peilstok bestaat uit een bokaal in de vorm van een glazen peilstok en een boek over alle inzendingen. In het boek dat begin 2015 uitkomt is extra veel aandacht voor het winnende project.

Betrokkenheid Tauw

Klimaatbestendig Betondorp Rainproof vloeit voort uit het project ‘de waterbergende weg’ waarbij diverse Tauw-consultants hebben deelgenomen aan een workshop bij Waternet om innovatieve oplossingen voor de Amsterdamse waterproblematiek te creëren. Dit heeft uiteindelijk geleid tot diverse projecten die elementen waren in de inschrijving voor de Peilstok, namelijk:

  • Innovatieve regenwaterafvoer Betondorp
  • Wateroverlastlandschapskaart (WOLK) Amsterdam en Betondorp
  • 3D visualisaties en Bouw Informatie Model (BIM)
  • Augmented reality in Watergraafsmeer

Contactpersoon: Floris Boogaard

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.