Tauw scoort met IPM Partners grote opdracht van provincie Flevoland

De provincie Flevoland heeft afgelopen week het raamcontract Integraal Projectmanagement Grote Projecten aan IPM Partners gegund. Het consortium IPM Partners bestaat naast Tauw uit Bekwaam InterimManagement, PHBM, Nedmobiel, Concreet projectmanagement en Cratos Risk.

IPM Partners scoorde drie van de vijf percelen. Het gaat om de percelen IPM Projectmanagement, IPM Technisch Management en IPM Contractmanagement.

Projectorganisatie

De Provincie Flevoland gaat de komende zes jaar een aantal complexe infrastructurele projecten uitvoeren. Hiervoor zal de bestaande projectorganisatie van het Ingenieursbureau van de Provincie Flevoland worden uitgebreid. De Provincie zal de benodigde extra capaciteit voor en kennis over integraal projectmanagement van deze projecten (RAW én UAV-gc) op projectbasis inhuren. Flevoland denkt voor circa 3 miljoen euro per jaar aan integraal projectmanagement taken extern in te vullen.

Succesvolle samenwerking

De samenwerking met onze vaste partners bij integrale projectbeheersing en integraal projectmanagement is opnieuw succesvol gebleken. Aan deze tender deden 27 partijen mee. Hiervan zijn vijf partijen overgebleven voor de vijf percelen. De score van IPM Partners met drie van de vijf percelen is dan ook zeer bijzonder te noemen.

Contactpersoon: Theo van der Horn