Tauw scoort zeer goed bij ringonderzoek trillingsmetingen

Tauw voert regelmatig trillingsmetingen uit. Om de betrouwbaarheid van deze metingen te onderzoeken heeft Tauw meegedaan aan een ringonderzoek voor trillingsmetingen volgens de SBR-richtlijnen A en B (schade en hinder) en scoorde goed tot zeer goed.

Betrouwbare meetresultaten zijn zowel vanuit technisch als juridisch oogpunt van groot belang bij onderzoek naar hinder en/of schade door trillingen. Een discussie over wat nu de ‘juiste meetwaarde’ is kan uitsluitend gevoerd worden op het moment dat er duidelijkheid bestaat over de betrouwbaarheid van een uitgevoerde meting ofwel de meetonzekerheid. Om daar duidelijkheid in te krijgen is een ringonderzoek uitgevoerd.

Ringonderzoek
In het ringonderzoek is door verschillende deelnemende partijen gemeten aan dezelfde trillingsbron, en onder dezelfde omstandigheden. Uit de onderlinge verschillen is een groepsgemiddelde waarde berekend met bijbehorende standaardafwijking zodat de individuele deelnemer ook inzicht krijgt in de afwijking ten opzichte van de groepsgemiddelde waarde.

Het ringonderzoek vond plaats op treinstation ’s-Hertogenbosch, waar binnen een afgebakend gebied trillingsmetingen aan binnenkomende en vertrekkende treinen zijn uitgevoerd.

Resultaten
De resultaten van de trillingsmetingen zijn door de Provincie Noord-Brabant verzameld en statistisch verwerkt. Hieruit blijkt dat Tauw goed tot zeer goed scoort ten opzichte van het gemiddelde over alle gemeten treinpassages.

Meer informatie over onze expertise op het gebied van trillingen >>

Contact persoon: Harald Dickhof