Tauw sluit raamcontract met Eneco voor milieukundig onderzoek

Tauw heeft een raamcontract afgesloten met Eneco Warmte bv voor de ’Inkoop van milieukundig onderzoek’. Dit betreffen bodemonderzoeken en eventueel daarop volgende bodemsaneringen.

Eneco Warmte is de eigenaar en beheerder van de stadsverwarming in (regio) Utrecht. Ieder jaar worden in december de trajecten bepaald die het komende jaar vernieuwd moeten worden. De werkzaamheden aan deze trajecten worden buiten het stookseizoen, dat loopt van oktober t/m april, uitgevoerd. Dus voor de uitvoeringsperiode moet bekend zijn wat de kwaliteit van de bodem is. Op basis van deze gegevens geeft Tauw aan Eneco advies op het gebied van grondstromen en veiligheid & gezondheid. Indien nodig begeleidt Tauw ook de sanering.