Tauw sluit zich aan als lid Nutriënten Platform

Tauw heeft zich aangesloten als lid van het onlangs opgerichte Nutriënten Platform, een netwerk dat zich richt op het creëren van randvoorwaarden voor een duurzamer nutriëntengebruik. Ook voor Tauw staat de terugwinning van nutriënten al een tijd hoog op de agenda.

Partijen

Partijen actief in lobby, beleid, praktijk en onderzoek uit onder andere de watersector, landbouw en veeteelt, kunstmestindustrie, voedingsmiddelenindustrie en afvalverwerking komen in het Nutriënten Platform samen om gezamenlijk de transitie naar een duurzaam nutriëntengebruik te versnellen. 

Terugwinning nutriënten

Nutriënten zijn meststoffen zoals fosfaat, stikstof en kalium. Bij de intensieve landbouw in de westerse wereld worden deze meststoffen in zeer grote hoeveelheden gebruikt. Niet opgenomen fosfaten stromen af naar de oceaan of worden via de as uit slib gefixeerd in asfalt. De voorraad fosforerts is beperkt en zal te zijner tijd opraken. Stikstof is er genoeg, maar door terugwinning kan op energie worden bespaard en kan de emissie van broeikasgassen worden beperkt. 

Lidmaatschap Tauw

‘Voor Tauw biedt het Nutriënten Platform de mogelijkheid om in contact te komen met ‘unusual suspects’ uit andere sectoren’, aldus Berend Reitsma, consultant watertech-nologie bij Tauw. ‘Het is van groot belang dat partijen die zich bezig houden met terugwinning van nutriënten de samenwerking zoeken met partijen die deze nutriënten weer nodig hebben, zoals mede-oprichter van het Nutriënten Platform Thermphos International en partijen uit de landbouw en de kunstmestindustrie. Pas als partijen uit verschillende sectoren samen op zoek gaan naar oplossingen, kunnen we de broodnodige versnelling richting een duurzaam nutriëntengebruik realiseren.’

Zie ook: www.nutrientenplatform.nl


Contact persoon: Berend Reitsma