Tauw spreekt over innovatie en duurzaamheid tijdens Kijlstra symposium

Het Kijlstra Symposium ‘Innovatief & Duurzaam op weg’ van 17 november heeft overheden en bedrijfsleven bij elkaar gebracht om te discussiëren over de impact van duurzaamheid. Tauw was erbij om te laten zien hoe wij als ingenieursbureau omgaan met innovatie en duurzaamheid.

Zowel overheden als het bedrijfsleven zien de noodzaak van duurzaam ondernemen in, en het biedt hen ook kansen. Maar hoe wordt met deze kansen omgegaan en hoe komt men nu van duurzaam denken naar duurzaam doen? Het symposium heeft bijgedragen aan het antwoord op deze vraag om gezamenlijk een stap in de duurzame richting te kunnen zetten.

Onder leiding van dagvoorzitter Wilfred Genee vertelde wethouder Wierenga van Veendam over duurzaamheid in zijn gemeente; oud-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Jacqueline Cramer over de staat van innovatieve ontwikkelingen en duurzaamheid in Nederland; directeur van Groningen Seaports Harm Post over het succes van innovatief en duurzaam ondernemen; directeur Strategie & Ontwikkeling van Tauw Han de Wit over duurzaamheid en innovatie vanuit het perspectief van het ingenieursbureau; en televisiepersoonlijkheid, succesvol zakenvrouw en columniste van Het Financieele Dagblad Annemarie van Gaal over verbluffende inzichten om nieuwe omzetkansen te ontdekken.

Inbreng Tauw

Han de Wit, directeur Strategie & Ontwikkeling van Tauw liet de zaal aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden zien hoe Tauw vanuit de verschillende adviesgebieden omgaat met duurzaamheid. Adviseur Verlichting bij Tauw, Robbert Dijkema, ging vervolgens in op de synergy van verlichten en wegdekinnovatie. Robbert: ‘Door op een juiste wijze te innoveren met oppervlakteverharding is het mogelijk om met minder verlichting dezelfde beleving te creëren. Dit resulteert onder andere in minder materiaalgebruik, minder energieverbruik, minder CO2 uitstoot, verhoogde verkeersveiligheid en sociale veiligheid.’ Om wekdekinnovatie naar de praktijk te brengen bood Robbert de mogelijkheid om samen met hem enkele reflectiemetingen uit te voeren (van denken naar doen).