Tauw stapt in unieke Coöperatie Brainport Park

In Brainport Park gaat men slim om met schaarse ruimte door functies te vervlechten: wonen, werken en recreatie gaan hand in hand. Tauw maakt sinds 7 augustus deel uit van de Coöperatie Brainport Park en levert zo een bijdrage aan de gebiedsontwikkeling met advies- en ingenieurswerkzaamheden. Bijvoorbeeld door twee brugverbindingen te ontwikkelen en onderzoek te doen naar de flora en fauna van het gebied. 

Brainport Park

Brainport Park ligt in een groengebied in het noordwesten van Eindhoven. Het heeft een unieke dubbelfunctie van bedrijventerrein annex recreatiegebied. Het gebied omvat onder andere twee parken, het trainingscomplex van PSV, de Philips Fruittuin en de nog te ontwikkelen Brainport Innovatie Campus (BIC).

Coöperatie Brainport Park

De Coöperatie Brainport Park is verantwoordelijk voor de inrichting, het beheer en de instandhouding van Brainport Park. De Coöperatie is in 2014 opgericht met als doel het creëren van een ‘beleefklimaat’ voor iedereen die in het gebied woont, werkt of verblijft. Grondeigenaren, grondgebruikers en dienstverleners bundelen hun krachten om gezamenlijk zorg te dragen voor het duurzaam functioneren van het gebied. Tegen zo laag mogelijke kosten en, veel belangrijker, met een zo hoog mogelijk ecologisch, sociaal, maatschappelijk en financieel rendement.

Zelfvoorzienende gebiedseconomie

De gebiedsontwikkeling in Brainport Park wordt gefaseerd gerealiseerd. De Coöperatie Brainport Park stelt zich, naast prestatieafspraken met de gemeente Eindhoven, een hoger doel: het creëren van een zelfvoorzienende gebiedseconomie binnen Brainport Park. Als deelhouder van de Coöperatie zijn de leden, waaronder Tauw, zowel mede-opdrachtgever als opdrachtnemer. Een interessante pilot dus!

Meer informatie?
We gaan graag met u in gesprek over nieuwe (innovatieve) projecten in Brainport park. Neem daarvoor contact op met Bart Gerrits.