Tauw start veldonderzoek voor bepaling conditionering tracé A13/A16 Rotterdam

Rijkswaterstaat bereidt de aanleg van een nieuwe weg voor. Het betreft een tracé vanaf het knooppunt A13 Rotterdam The Hague Airport naar de A16, knooppunt Terbregseplein. Tauw is gestart met veldonderzoek om de conditionering van het gebied (diverse meet- en inspectiewerk) voor dit tracé te verzorgen, een multidisciplinair project in een complexe omgeving. De opdrachtsom voor Tauw betreft 415.000 euro.

Toegevoegde waarde

Tauw heeft dit project verworven via de samenwerkingsovereenkomst van de combinatie Tauw, Advin en Iv-Infra met Rijkswaterstaat. Tauw kreeg de opdacht gegund op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) waarbij de verhouding tussen prijs en kwaliteit in het voordeel van de combinatie is beslist.

Meet- en inspectiewerkzaamheden

Tauw gaat de conditionering bepalen door diverse veldonderzoeken uit te voeren, namelijk:

  • Bodem- en waterbodemonderzoek
  • Onderzoek naar de opbouw en milieuhygiënische kwaliteit van de asfaltverharding ter plaatse van de A16, A13 en Doenkade (N209)
  • Geohydrologisch onderzoek met 3 jaar monitoren van de grondwaterstanden
  • eotechnisch onderzoek Inventariseren kabels en leidingen en afstemmen met beheerders
  • Archeologisch bodemonderzoel
  • Het in beeld brengen van het complete areaal (objecten aangelegd door menselijk handelen).

Alles in één hand

Tauw biedt een totaalpakket rond meten, inspectie en advies. Dat biedt meerwaarde voor onze opdrachtgevers. Alle meet- en inspectiewerkzaamheden, onze werkzaamheden rond metingen, en veldwerk en toezicht worden grotendeels uitgevoerd door onze eigen Tauw-specialisten. Dat zorgt voor een goede onderlinge en eenduidige communicatie en voor een optimale aansluiting tussen de metingen en het daaropvolgende advies.

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd in de zomermaanden juli en augustus.

Contactpersoon: Remon den Ouden