Tauw steunt Verdrag Duurzaam Onderwijs

Op 9 oktober hebben 38 Nederlandse jongerenorganisaties en een meerderheid van de Tweede Kamer hun handtekening gezet onder het Verdrag Duurzaam Onderwijs. Een initiatief van jongeren om duurzaamheid structureel onderdeel te maken van het onderwijs. Ook maatschappelijke organisaties en partijen uit het bedrijfsleven, waaronder Tauw, hebben het verdrag getekend.

Groene generatie

Jongeren willen dat het onderwijs hen voorbereidt op de maatschappij waarin zij later werkzaam zullen zijn, en daar hoort kennis en duurzaamheid bij. Met het verdrag willen ze de politiek overtuigen van het belang van de integratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs. De duurzaamheidsvraagstukken in de huidige samenleving vragen namelijk om het aanleren van kennis en vaardigheden, van peuter tot postdoc. Onderwijs speelt hierin een essentiële rol en moet daarom meer toekomstgericht worden. Een groene generatie vraagt om duurzame educatie.

Het verdrag moet leiden tot een overheid die duurzaam in het onderwijs faciliteert en stimuleert en niet van bovenaf regels dicteert. De Kamerleden zullen hiertoe als aanzet hiertoe een motie indienen die de Minister van OC&W vraagt om een onderzoek te doen hoe dit structureel gerealiseerd kan worden.

Tauw en duurzaamheid

Tauw streeft naar duurzaamheid in al zijn adviezen en ondersteunt diverse organisaties die zich inzetten voor een duurzame samenleving. Zo werkt Tauw nauw samen met Urgenda in tal van duurzame projecten en is Tauw sponsor van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN).