Tauw stimuleert Deventer huishoudens zelf regenwater af te koppelen

Met het Tauw-project ‘Word regenwaterambassadeur’ hebben de gemeente Deventer, Tauw, Drents Overijsselse Delta en waterschap Vallei en Veluwe de handen ineen geslagen om wateroverlast in de stad tegen te gaan. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk huishoudens in Deventer zover te krijgen dat zij thuis regenwater gaan afkoppelen.

 

Om wateroverlast tegen te gaan is het belangrijk dat regenwater niet in het riool belandt, maar op eigen terrein wordt benut. Dit zogenaamde afkoppelen kunnen burgers vrij simpel zelf verzorgen, bijvoorbeeld door de regenpijp aan te sluiten op een infiltratievoorziening, of door water op te vangen in een regenton. In de wijk ‘De Worp’ in Deventer is al veel gedaan om de buurtbewoners bekend te maken met de mogelijkheden van afkoppelen. Hier hebben al ruim zestig huishoudens actie ondernomen.

 

Om te zorgen dat dit initiatief zich verspreidt, is op 3 oktober een bijeenkomst georganiseerd waarbij samen met inwoners van Deventer is gezocht naar manieren om regenwater af te koppelen en her te gebruiken. Ook werd een rondje gemaakt langs de verschillende voorbeeldtuinen in de wijk ‘De Worp’.

 

Om huishoudens te stimuleren, stellen de gemeente en de waterschappen voor elke vierkante meter afgekoppeld dakoppervlak 8 euro subsidie beschikbaar. Ook is de rol van ‘regenwaterambassadeur’ bedacht. Deze ambassadeurs nemen maatregelen om bij hen thuis regenwater te infiltreren en daarna buren en naasten te enthousiasmeren om hun voorbeeld te volgen.

Contactpersoon: Edwin van der Strate