Tauw-team fietst voor duinvogels: steunt u ook dit goede doel?

Zaterdag 11 mei, tijdens het Wadden Vogelfestival op Texel, fietst een team van Tauw-ecologen 24 uur lang voor de Nederlandse duinvogels: de zogenaamde ‘Big Day’. Het team dat gedurende een etmaal de meeste soorten op Texel waarneemt, wint en krijgt een eervolle vermelding. Ons team ‘In Tauw voor duinvogels’ gaat ervoor!

Gedurende het Wadden Vogelfestival worden de teams van vogelaars uitgedaagd om zoveel mogelijk geld op te halen. Met het opgehaalde geld financieren Sovon en Vogelbescherming Nederland projecten ter bescherming van duinvogels. Dit keer staat de race in het teken van de Wulp. Het nationaal Park Duinen van Texel is in de winter een belangrijke hoogwatervluchtplaats van deze weidevogel, waarvan het aantal broedparen zowel landelijk als op Texel de laatste jaren enorm is teruggelopen.

“Wij fietsen heel erg graag 24 uur lang over Texel voor dit geweldige doel, want het gaat niet goed met de Nederlandse duinvogels”, vertelt Niels Bronsgeest, één van de ecologen uit het Tauw-team. “Het voelt goed op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de bescherming van deze bijzondere vogelsoorten. We stellen alle donaties dan ook zeer op prijs!”

Beloont u ons Tauw-team met een donatie voor dit goede doel?

Doneren kan eenvoudig via deze teamwebsite, waar ook te lezen is wat ons Tauw-team motiveert om mee te doen aan dit mooie initiatief.

Donaties worden gebruikt om het broedgebied van de wulp te beschermen en uit te breiden. Hier profiteert niet alleen de wulp van maar ook andere kwetsbare duinvogels waaronder de tapuit, roodborsttapuit, blauwe kiekendief, velduil en nachtzwaluw.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.