Tauw tekent overeenkomst met Urgenda voor duurzamere samenleving

Tauw gaat de komende jaren Urgenda - de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken - als strategisch partner ondersteunen bij het bereiken van haar duurzaamheidsdoelstellingen.

Urgenda ziet Tauw als een groot ingenieursbureau met veel relevante kennis en kunde op een aantal terreinen waarop ook zij actief is. Daarnaast past onze ambitie op het gebied van duurzaamheid bij Urgenda.

Net als Tauw houdt Urgenda zich bezig met een zeer breed scala aan activiteiten en projecten die een water- of ruimtelijke kwaliteitscomponent hebben. Zo werkt Urgenda onder andere aan het verduurzamen van het energiesysteem, aan duurzame mobiliteit en aan duurzame bouw en bouwen op het water (Icoonproject drijvende stad Rotterdam). Daaraan verwante onderwerpen zijn klimaatverandering en water en zilte landbouw.

Het eerste Icoonproject van Urgenda is Duurzaam Texel, later uit te breiden naar de duurzame Wadden. Hierbij spelen vele onderwerpen waarbij Urgenda de kennis van Tauw goed kan gebruiken, van nieuwe dijken tot energie en grondstoffen uit slibvergisting.

Projecten

Tauw en Urgenda zullen ondermeer samenwerken voor de projecten:

  • Texel Duurzaam: het samen uitwerken van de proeftuin Texel, onder andere op het gebied van nieuwe dijken en slibvergisting
  • Verduurzamen Amsterdamse grachten, onder meer door energie uit de temperatuurverschillen van het water in de grachten te halen
  • De Dag van de Duurzaamheid, die dit jaar op 10 oktober plaatsvindt
  • De leer-werk-duurzaamheidsfabriek in Dordrecht: combineren van 7000 studenten (van VMBO tot HBO) en werken in duurzame bedrijfjes, één van de icoonprojecten van Urgenda

De komende tijd zal ook gebruikt worden om de samenwerking verder te verkennen en vorm te geven.