TAUW update wet- en regelgeving, oktober 2021

Overzicht van recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving op het gebied van Milieu en Arbo, onderverdeeld in de thema's Afval, Luchtkwaliteit, Geluid, Bodem & Bodemkwaliteit, Energie, Natuur, Veiligheid en overige regelgeving.

02 november 2021

Stoffen

Harmonisering van kankerverwekkende stoffen binnen de EU

Op 9 september 2021 heeft de SER-Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (SER-GSW) de notitie “Naar een risico-gebaseerde benadering van grenswaarden in de EU voor kankerverwekkende stoffen zonder drempelwaarde” vastgesteld.

Het vaststellen van grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen zonder drempelwaarde is een nauwkeurig proces, dat binnen de Europese Unie (nog) niet geharmoniseerd is. In Nederland en een aantal andere landen gebeurt dit op basis van een beoordeling van de feitelijke risico’s die werknemers in de betreffende sectoren lopen bij blootstelling. De ervaringen die middels deze methode zijn opgedaan, worden als positief en geschikt geacht en dat is ook een reden waarom de aanpak breder gedeeld moet worden binnen de Europese Unie.

De notitie Towards a harmonized risk-based approach for OELs in the EU for carcinogens without a threshold (ser.nl) biedt een beknopt overzicht van de stand van zaken en dient als referentiedocument te fungeren ten behoeve van Europese discussies / debatten over dit onderwerp.

Wat is de impact van deze ontwikkeling?

Op korte termijn zal deze ontwikkeling geen impact hebben op uw bedrijfsvoering. Wij delen deze ontwikkeling mede om u op de hoogte te brengen van de actualiteiten rondom kankerverwekkende stoffen en de discussies die daarover op Europees niveau worden gevoerd.

Uiteindelijk wordt er op Europees niveau een besluit genomen en elke lidstaat geeft hier vervolgens een eigen invulling aan.

 

Afval

Regeling kunststof producten voor eenmalig gebruik

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt regelgeving voor om het aantal kunststof producten voor eenmalig gebruik oftewel wegwerpplastics in het zwerfafval te verminderen en daarmee Nederland schoner te maken. Dit gebeurt door het gebruik van wegwerp drinkbekers en voedselverpakkingen te ontmoedigen, gebruik van herbruikbare alternatieven te stimuleren en door de kosten voor het opruimen, transport en verwerking van bepaalde kunststofproducten in het zwerfafval (deels) te verschuiven naar producenten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt, zijn:

 • Producenten en importeurs van kunststof houdende producten, te weten ballonnen, vochtige doekjes, tabaksproducten met filters en losse filters voor tabaksproducten, kunststof drinkbekers en drankverpakkingen van ten hoogste 3 liter, voedselverpakkingen zoals containers voor voedsel voor onmiddellijke consumptie, zakjes en wikkels en lichte plastic draagtassen
 • Exploitanten van voedseluitgiftelocaties (snackbars, restaurants, festivallocaties, supermarkten, kantines, kantoren, etc.)
 • Consumenten
 • Gebiedsbeheerders


De Ministeriële Regeling heeft als primair doel het implementeren van EU-Richtlijn 2019/904. Doel van deze Richtlijn is vermindering van de effecten van bepaalde kunststof producten voor eenmalig gebruik op het milieu. In 2020 is het Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik in consultatie geweest.

In deze Regeling worden enkele maatregelen uit het Besluit nader uitgewerkt:

 1. Consumptievermindering van kunststof drinkbekers en voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik door:
  a. het verbieden van het gebruik van wegwerp bij consumptie ter plaatse
  b. het verplichten van het aanbieden van een herbruikbaar alternatief en een verbod op het gratis verstrekken van wegwerp drinkbekers en voedselverpakkingen bij consumptie onderweg, afhalen en bezorging (zie ook de visualisatie van de reductiemaatregelen in de downloads hieronder)
 2. Het invoeren van producentenverantwoordelijkheid voor de kosten van zwerfafval en bewustmakingsmaatregelen voor producten die veel in het zwerfafval worden gevonden
 3. Monitoring en rapportageverplichtingen.

 

Wat is de impact van deze ontwikkeling?

De verwachte effecten van de Regeling voor de doelgroepen zijn:

 • Vermindering van het aandeel van deze producten in het zwerfafval
 • Reductie in consumptie van kunststof drinkbekers en voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik
 • Verschuiving van (een deel van) de kosten van opruimen, vervoer en verwerking van zwerfafval van publieke naar private partijen.