Tauw verblijdt eilandbewoners met storymap over ontstaansgeschiedenis Goeree-Overflakkee

De afgelopen maanden heeft Tauw gewerkt aan een storymap voor het eiland Goeree-Overflakkee. In opdracht van de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee hebben we een GIS-viewer gemaakt die in woord en beeld de ontstaansgeschiedenis van het eiland vertelt.

De storymap bestaat uit vijf pagina’s die het verhaal vertellen vanaf de vorming van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden tot en met de aanleg van de Deltawerken. Foto’s en bewegende beelden ondersteunen de verhalende tekst in de kantlijn. In het bijzonder is er aandacht voor de geleidelijke inpoldering van Goeree-Overflakkee, waarvan de vele dijkringen een levend bewijs in het landschap zijn. Ook is een aparte pagina gewijd aan de Watersnoodramp van 1953 die grote impact heeft gehad op Goeree-Overflakkee. De pagina’s over de inpoldering en de overstroming van 1953 bevatten een tijdlijn. Deze tijdlijn maakt visueel hoe bewoners het eiland in de loop der jaren hebben ingepolderd en hoe het in de rampnacht van 1 februari 1953 is overstroomd.

Tauw heeft de storymap woensdag 16 mei gepresenteerd aan de leden van de erfgoedtafel, een netwerk van belanghebbenden op Goeree-Overflakkee. De storymap werd met groot enthousiasme ontvangen en de lokale krant was aanwezig om verslag te doen van dit nieuwe product. Met de lokale kennis van het eiland werden nog enkele verbeteringen doorgevoerd, waarmee de storymap geschikt is voor educatief gebruik in musea en op scholen. Een mooi project over de rijke cultuurhistorie van het Zuid-Hollandse eiland!

Klik hier om de storymap te bekijken.

Zie ook: Tauw helpt Watersnoodramp Goeree-Overflakkee inzichtelijk maken

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.