Tauw verbonden aan Woudagemaal

Tauw is Company Member geworden van het Woudagemaal. Hiermee benadrukt Tauw de samenwerking met de waterschappen. ‘Wij dragen het gemaal een warm hart toe en willen zo onze betrokkenheid bij het waterbeheer in Friesland actief tonen’, aldus Sven Asijee, manager business unit waterbouw.

Het Woudagemaal in Lemmer is het grootste stoomgemaal ter wereld dat nog werkt. Al sinds 1920 wordt het gemaal bij hoge waterstanden aangezet om het overtollige water uit de boezemwateren te lozen.

Tauw helpt waterschappen al jaren om situaties met wateroverlast of watertekort te voorkomen en voor een goede waterkwaliteit te zorgen. Van ondersteuning bij het opstellen en uitwerken van GGOR tot aan peilbeheer, waterbodemsanering en aanpassen en ontwerpen van stuwen, gemalen, vispassages en andere kunstwerken. Sven Asijee: ‘Daarom past een Membership van het Woudagemaal goed bij ons.’

Tauw is marktleider in Nederland op het gebied van gemalen. Meer informatie op www.grootingemalen.nl

Contact persoon: Jibbe Poppen