Tauw verzorgt lezingen tijdens Waterinfodag op 28 maart 2019

Op 28 maart 2019 vindt in ’s-Hertogenbosch de negende Waterinfodag plaats, hét landelijke evenement over informatievoorziening in de watersector waar waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en bedrijven vertegenwoordigd zijn. Het programma staat in het teken van ‘Grensoverschrijdende informatiestromen en de Toekomst’. Tauw draagt bij met twee lezingen.

Het programma bestaat uit verschillende sessies ter Inspiratie & Verrassing, Kennis & Verdieping en Interactieve.
Tauw verzorgt de volgende (interactieve) sessies:

 • De Houtribdijk in shape met big data
  Door: Morisson Kramer (Tauw) en Rinse Wilmink (Rijkswaterstaat)

  Een project van Rijkswaterstaat, Tauw, HKV, IV Infra en TU Delft
  Rijkswaterstaat versterkt de Houtribdijk deels met brede zandige oevers, die de kracht van de golven breken voordat ze het dijklichaam bereiken. Een wereldprimeur. Om deze adaptieve en natuurvriendelijke oplossing vaker in te kunnen zetten is het ‘Onderzoeks- en monitoringsprogramma Houtribdijk’.

  Tauw is één van de partijen die het databeheer van het monitoringsprogramma verzorgt. Hierin wordt een Datamanagement Systeem (DMS) opgezet dat real-time data automatisch verwerkt, opwerkt, kwalificeert en beheerd, en is er een Datamanager die - samen met Rijkswaterstaat - actief meedenkt en stuurt op efficiënt databeheer en gebruik ten behoeve van de onderzoeksdoelen van de zandige versterking en voor het gebruik van de data na het project.

  Tijdens de interactieve sessie zal dit unieke project nader toegelicht worden. Ook zal vanuit verschillende perspectieven het belang van goed datamanagement, nu en voor de toekomst, ter sprake gebracht worden. Meer informatie >>

 • De juiste adaptieve keuze nu, voorkomt problemen later
  Door: Cor Lont (Tauw) en Mark Zandvoort (Tauw en Wageningen Universiteit)

  In toenemende mate worden we geconfronteerd met onzekere verandering. Denk aan klimaatverandering, bodemdaling, IT-ontwikkelingen of vormen van energieproductie. Adaptieve strategieën kunnen helpen hiermee om te gaan. Maar hoe werkt dat? En wat is de laatste stand van zaken in de wetenschap? En welke innovatieve toepassingen zien we in het waterdomein?

  In deze sessie starten we met de definitie van een adaptieve strategie als een strategie die inzicht geeft in beschikbare handelingsruimte in de nabije en verre toekomst. We geven de laatste stand van zaken aan de hand van ontwikkelingen en bespreken samen nut en toepassing van adaptiviteit vanuit het idee dat de juiste adaptieve keuze nu, later problemen voorkomt. Dit vraagt dat we anders denken. Niet in einddoelen of functiebehoud, maar in randvoorwaarden en de zekerheid van onzekerheden. We bespreken dit aan de hand van verschillende casussen. Meer informatie >>

Meer informatie over de Waterinfodag, waaronder het complete programma, is te vinden op www.waterinfodag.nl