Tauw voert planstudie/MER uit voor N629 Dongen-Oosterhout

De provinciale weg N629 tussen Dongen en Oosterhout kan de verwachte verkeersgroei naar 2030 niet goed verwerken. Ook in de huidige situatie zijn er verkeersknelpunten. De combinatie Tauw, Twynstra Gudde en Bugel Hajema heeft van de provincie Noord-Brabant opdracht gekregen voor een planstudie/MER voor de N629.

Na een voortraject van circa 15 jaar is er dit voorjaar een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Oosterhout en Dongen, om te komen tot een toekomstbestendige N629. Doel is een betere verkeersafwikkeling, meer verkeersveiligheid en een verbetering van de leefbaarheid.

Twee deelprojecten

De opdracht bestaat uit twee deelprojecten:

  • Een op snelle realisatie gerichte planstudie die uitmondt in een bestemmingsplan voor de aansluiting van de N629 op de A27 (nabij Oosterhout)
  • Het faciliteren van het besluitvormingsproces door het uitvoeren van een planstudie, MER en uitwerking van een Voorkeursalternatief voor de N629 tussen Oosterhout en Dongen.

Breed pakket aan werkzaamheden

De opdracht beslaat een breed pakket aan werkzaamheden. Het betreft onder andere het uitvoeren van alternatievenstudies, opstellen van schetsontwerpen tot aan voorontwerp-plus, verkeerskundige analyses, effectonderzoeken, opstellen van een MER, een bestemmingsplan en het verzorgen van de vergunningenprocedures. Daarnaast loopt het uitvoeren van het omgevingsmanagement als rode draad door het gehele werkproces.

De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en duren tot 1 mei 2015.

Contactpersoon: Floris Eenink