Tauw voert studie uit naar levensvatbaarheid gemalen

Tauw heeft voor het waterschap Brabantse Delta een business case gemalen opgesteld om de levensvatbaarheid van de gemalen Westland en Ligne binnen de aangrenzende watersystemen te onderzoeken.

Daarbij is gekeken naar de functie van de gemalen binnen het watersysteem en welk doel dit watersysteem heeft. Vervolgens is bepaald onder welke condities beide gemalen moeten functioneren en welke risico’s daarin aanvaardbaar zijn.

Kostenbesparing

Omdat het waterschap inzicht wilde in mogelijkheden van kostenbesparing heeft Tauw onderzocht of door het koppelen van twee bemalingsgebieden een kostenreductie haalbaar zou zijn en op welke termijn.

Tauw heeft met behulp van Life Cycle Cost berekening over een periode van 40 jaar vooruit gekeken. Voor een goede vergelijking is ook de tussenliggende periode beschouwd (10, 20 en 30 jaar). Hiermee heeft het waterschap snel inzicht gekregen in de gevolgen voor de begroting. Het waterschap heeft ervoor gekozen om één gemaal te vernieuwen en het andere gemaal de komende decennia in de huidige staat te laten.

Assetmanagement

Voorheen werd veelal op basis van ouderdom bepaald of objecten aan vervanging toe waren. Nu kijkt het waterschap veel meer naar de risico’s en kosten die gepaard gaan bij de te nemen maatregelen. Deze benadering, ook wel assetmanagement genoemd, levert meer transparantie, betere prestaties en beoogde bezuinigingen op.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.