Tauw wederom gecertificeerd voor de CO2-ladder niveau 4

Met de certificering CO2-prestatieladder niveau 4 laat Tauw zien doelgericht bezig te zijn met CO2-reductie. Wij hebben inzicht in de CO2-voetafdruk van onze bedrijfsvoering, hierbij wordt ook rekening gehouden met indirecte emissies.

Om de CO2-uitstoot verder terug te dringen, zijn er verschillende reductiedoelstellingen geformuleerd.

Binnen de CO2-prestatieladder wordt gekeken naar de emissies die Tauw zelf uitstoot (scope 1), emissies die door het directe energiegebruik van Tauw veroorzaakt worden (scope 2), maar ook naar CO2-emissies binnen onze projecten (scope 3). Voor verlichtings- en bodemprojecten heeft Tauw doelstellingen vastgesteld om CO2-uitstoot te verminderen.

Meer informatie over de CO2-prestatieladder is te vinden op de website van SKAO.

Meer informatie
Wilt u meer informatie, heeft u vragen over de prestatieladder of wilt u ondersteuning voor uw bedrijf met betrekking tot de CO2-prestatieladder? Neem dan contact op met Jurgens Ooms (jurgen.ooms@tauw.nl of +31 65 31 66 74 8) of Martine Burgstaller (martine.burgstaller@tauw.nl of +31 62 50 25 72 8).

Contactpersonen: Martine Burgstaller en Jurgen Ooms