Tauw werkt mee aan nieuw bouwteammodel om samenwerking beter te borgen

Tijdens het drukbezochte seminar ‘De toekomst van Bouwteams’ op 14 mei 2019 is een primeur gepresenteerd: een nieuw model voor twee soorten bouwteamovereenkomsten, waarin samenwerking de sleutel tot succes is om de grote infrastructurele opgave en (duurzaamheids)doelstellingen in de bouw te realiseren. Tauw is samen met PRO6 managers, Simmons & Simmons, Witteveen+Bos en Duurzaam Gebouwd initiatiefnemer van dit nieuwe model.

De initiatiefnemers zijn verenigd binnen het Bouwgenootschap, een denktank binnen platform Duurzaam Gebouwd. Eind vorig jaar staken zij de koppen bij elkaar over de vraag hoe zij opdrachtgevers kunnen helpen om een snelle start te maken met bouwteams. Resultaat is een document - nog in concept - met daarin een modelovereenkomst voor een klassiek bouwteam (Bouwteam UAV), maar ook een modernere variant (Bouwteam UAVgc).

Vernieuwing van het model

Meest opvallend aan het nieuwe model is dat het ‘Bouwteam UAV’ is uitgebreid met een ‘Bouwteam UAVgc’, waarbij de uitvoering gaat plaatsvinden op basis van UAVgc. In het eerste geval gaat de bouwteamfase over in de realisatie na het gereedkomen van een uitvoeringsontwerp (UO). In het tweede geval eindigt de bouwteamfase al eerder, na het definitief ontwerp (DO), en moet de opdrachtnemer - onder UAVgc - tijdens de realisatie nog diverse ontwerpdetails verder invullen.

Houding en gedrag

Vernieuwend is ook dat het nieuwe model heel concreet stuurt op samenwerking, transparantie en gelijkwaardigheid. Zo wordt expliciet aandacht gegeven aan de gewenste houding en het bijbehorende gedrag. Ook stimuleert het model een redelijke ontwerpvergoeding voor de opdrachtnemer en verlangt het van de opdrachtgever om vroegtijdig een taakstellend budget voor de uitvoering bekend te maken. Dit budget wordt tijdens de bouwteamfase iteratief bijgesteld. En dat mede op basis van een gezamenlijk proces van risico’s in kaart brengen en alloceren. Ook de planning voor de uitvoering moet dan hierop worden aangepast.

Van controle naar coördinatie

De samenwerking binnen het nieuwe bouwteammodel vereist een actieve houding en een coöperatieve sfeer. Die bereik je pas als elkaars doelen en verwachtingen goed worden uitgesproken. Want pas als je echt investeert in elkaar leren kennen en begrijpen, ga je elkaar waarderen en vertrouwen. En pas dan ga je echt samenwerken. Belangrijk advies is om deze houding ook vast te houden tijdens de uitvoering. Van een sfeer van ‘controle’ naar ‘coördinatie’ dus. PSU’s en PFU’s kunnen daar een aanzienlijke bijdrage aan leveren.

Meer over het seminar is te lezen op de website van duurzaamgebouwd.nl

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.