Tauw werkt aan realisatie overslaghaven Flevokust

De Provincie Flevoland en de gemeente Lelystad ontwikkelen samen Flevokust: een buitendijkse overslaghaven met een bijbehorend binnendijks’ industrieterrein ten noorden van Lelystad. Het is de start om Lelystad te ontwikkelen tot logistiek knooppunt en agrarische hub: een centrale plek voor transport en overslag van agrarische producten uit Flevoland. Tijdens de realisatiefase is Tauw onderdeel van het toetsteam dat namens de provincie het contractbeheer verzorgt.

De provincie Flevoland ontwikkelt zelf risicodragend de buitendijkse overslaghaven. De realisatie van de haven is door de provincie gegund aan Gebr. Van der Lee Aannemers. Om dit contract te begeleiden heeft Provincie Flevoland een contractbeheersteam benoemd waarin ook Tauw een aandeel heeft.  Pauline Alberti wordt voor de duur van 2,5 jaar ingehuurd als toetscoördinator/Lead Auditor in dit team.

Pauline: “Een prachtig uitvoeringsproject op de grens van land en water, dat wordt gerealiseerd onder SCB (Systeemgerichte Contractbeheersing). Flevokust wordt gebouwd onder een UAV-GC contract met veel verantwoordelijkheid voor de aannemer. Het contractbeheersteam van de provincie gaat daarbij risico-gestuurd toetsen of de aannemer aantoonbaar voldoet aan de eisen van de provincie. Zowel op procesniveau als productniveau. Anders dan bij traditionele uitvoeringsbegeleiding, toetsen we bij SCB veel meer op procedures en kwaliteitsborging. Gedegen kennis van de ISO 9001 is daarvoor echt noodzakelijk. Vandaar dat de provincie een Lead Auditor heeft uitgevraagd. Gelukkig hebben we die bij Tauw! Naast Lead Auditor/toetser heb ik in dit projectteam ook de rol van toetscoördinator / risicomanager.”

De realisatie van Flevokust bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Buitendijks terrein voor multimodale goederenoverslag en tevens (gedeeltelijk) onderdeel van de primaire waterkering
  • Kadeconstructie aan de IJsselmeerzijde van het buitendijkse terrein
  • Terreininrichting van het buitendijkse terrein
  • Vaargeul van en naar de bestaande vaarroute Amsterdam-Lemmer
  • Golfbreker om de golfbelasting aan de kade te reduceren
  • Wegontsluiting via de IJsselmeerdijk

Meer informatie? Bekijk de publieksanimatie over het project >>

Contactpersoon: Pauline Alberti - Deul