Tauw zet stap naar volledig elektrisch leasewagenpark

De komende tijd gaat Tauw flink aan de slag met het verduurzamen van de mobiliteit, waaronder de vergroening van het wagenpark. We hebben als doel gesteld dat ons leasewagenpark vanaf 2023 volledig elektrisch is. De eerste groep leaserijders heeft inmiddels de omschakeling naar elektrisch rijden gemaakt.

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan maatregelen om de CO2-uitstoot verder te verminderen, zowel binnen onze eigen bedrijfsvoering als binnen projecten. De komende jaren gaat onze aandacht onder andere uit naar verduurzaming op het gebied van mobiliteit. Ons mobiliteitsbeleid was er tot nu toe vooral op gericht om medewerkers te stimuleren de (elektrische) fiets en het openbaar vervoer te nemen. Het volledig verduurzamen van ons leasewagenpark is dan ook een logische vervolgstap om de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen door woon-werkverkeer, zakelijk reizen en leaseauto’s verder te beperken.

Nieuw leasebeleid
Annemieke Nijhof, CEO bij Tauw en voorzitter van de sectortafel mobiliteit voor het nieuwe Klimaatakkoord: “Als we de opwarming van de aarde willen afremmen, moeten we de uitstoot van CO2 drastisch verminderen: alles wat kan, moeten we doen. In het personenvervoer is de technologie klaar voor elektrisch rijden (op groene elektriciteit). Koplopers in de markt moeten ervoor zorgen dat er versneld een nieuwe ‘laadinfrastructuur’ ontstaat. Tauw gaat daar zijn steentje aan bijdragen. En ik doe mee, ook al betekent dit dat ik mijn gedrag, en dus het aantal kilometers, moet aanpassen. Maar dat mes snijdt aan vele kanten: tijd, geld én energieverbruik!”

Tauw gebruikt de ervaringen van deze (eerste groep) leaserijders om het nieuwe leasebeleid verder vorm te geven. Daarbij zijn minder kilometers maken, andere duurzame vervoersopties (zoals openbaar vervoer) en efficiënt agendabeheer belangrijke aandachtspunten. “Ik ben er trots op dat we samen met onze leaserijders dit avontuur aangaan”, vertelt Saskia ten Have-Sirag, manager Facilities bij Tauw. “Er gaat een wereld voor ons open als het gaat om elektrisch (snel)laden, laadpassen, apps voor planning, et cetera. Een wereld met veel aanbieders en veel ontwikkelingen. De komende jaren zullen we deze ontwikkelingen op de voet volgen.”

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.